:::: MENU ::::
Ventilacijski sistemi

VMP

Prozračivanje sa ventilacijskim montažnim pojedinačnim kanalima – VMP

Sistemom prozračivanja pojedinačnim kanalima dolaze najviše do izražaja sve prednosti ventilacija na osnovu tehničkog uzgona. Velika učinkovitost ovog sistema u potpunosti nadomiješta to što ovaj sistem, u odnosu na sistem sa sabirnim kanalima, zahtijeva veću tlocrtnu površinu. Svaka prostorija koja se prozračuje ovim sistemom, spojena je na svoj ventilacijski kanal koji ima svijetli otvor površine 150 m2.