:::: MENU ::::
Sistemi dimnjaka

TMD klasik

Tehničke karakteristike
Okrugli presjeci, unutrašnja šamotna cijev i višeslojna konstrukcija osnovne su karakteristike sistema:

  • okrugli presjek omogućava najpovoljniji protok dimnih plinova uz minimalan presjek ondosno minimalnu površinu, kao i najlakše čišćenje
  • unutrašnja šamotna cijev je vatrostalna, kiselootporna, ne propušta plinove, otporna je na temperaturne promjene i ima veliku tvrdoću
  • višeslojna konstrukcija omogućava:
    • dilatiranje u svim smjerovima
    • toplinsku izolaciju
    • dugotrajnost i jednostavnu montažu

TMD dimnjak je primjenjiv za sve vrste goriva (kruta, tekuća i plinovita), isto tako za različite vrste i kapacitete peći i kotlova, kao i za otvorena ložišta.

Minimalna visina dimnjaka nad krovom

Određivanje visine dimnjaka uvjetovano je visinom objekta, položajem samog dimnjaka na objektu, visinom okolnih objekata te konfiguracijom terena na kojem se objekt nalazi. Korisna visina dimnjaka je visinska razlika između zadnjeg priključka i vrha dimnjaka.