:::: MENU ::::
Sistemi dimnjaka

PROTECT

Poskupljenjem energenata (plina) i potrebom za što većom iskoristivošću te očuvanjem okoliša razvijeni su kondenzacijski uređaji koji imaju veliku iskoristivost energije (preko 100%). Da bi takvi uređaji mogli pravilno funkcionirati potreban je i kvalitetan sistem dimnjaka koji može bez oštećenja dugoročno izdržati rad u mokrim uvijetima uz prisutnost štetnih tvari.

Sistem dimnjaka PROTECT nastao je kao nastavak našeg sistema OKTO. Ugradnjom nove cijevi otporne na vlagu i štetne tvari osiguran je trajan i siguran rad dimnjaka, njegova dužina omogućuje kvalitetnije i brže spajanje. U sistem dimnjaka PROTECT ugrađuju se cijevi od visokokvalitetne tehničke keramike koja zadovoljava rad u svim uvijetima loženja, a proizvedene su prema normi EN 1457:2003 Ovo su jedne od najbolje proizvedenih keramičkih cijevi u Europi. Duljina cijevi je 66 cm I 100 cm što omogućava bržu I lakšu montažu. Tanka stjenka keramičke cijevi proizvedena od visokokvalitetnih materijala ujedno omogućava da se zrak koji ulazi između nje i plašta zagrijava prije dolaska do uređaja, što također doprinosi uštedi energije. Mada i sami uređaji imaju predviđen odvod kondenzata potrebno je i iz dimnjaka odvoditi kondenzat koji se skuplja u kondenzacijsku posudu.
To možemo izvesti direktno preko sifona u kanalizaciju ili dodatno ugraditi i neutralizator štetnih tvari.
Sistem dimnjaka PROTECT namijenjen je za priključivanje kondenzacijskih uređaja, a odlikuje se mogučnošću priključivanja do 10 uređaja po vertikali, potpunom otpornošću na vlagu te uštedom energije uslijed boljeg zagrijavanja ulaznog zraka.

Minimalna visina dimnjaka nad krovom
Određivanje visine dimnjaka uvjetovano je visinom objekta, položajem samog dimnjaka na objektu, visinom okolnih objekata te konfiguracijom terena na kojem se objekt nalazi. Korisna visina dimnjaka je visinska razlika između zadnjeg priključka i vrha dimnjaka.