:::: MENU ::::
Dimnjaci

Dimnjačarska struka

Budući da naše poslovanje spada u istu domenu kao i dimnjačarstvo, mi u PGMu trudimo se kroz kontakt s dimnjačarskim službama biti na usluzi krajnjim korisnicima i graditeljima u pronalaženju dimnjačkih i dimnjačarskih solucija bilo da je rič o novim objetima ili pak sanacijama egzistirajućih dimnjaka.

Dimnjačarska služba spada u komunalne djelatnosti jedinica lokalnih uprava stoga je poput ostalih komunalnih poslova regulirana na lokalnoupravnom nivou putem koncesija ili drugih ugovornih oblika s lokalnim poduzečima koja imaju registriranu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova. Pod dimnjačarskim poslovima smatra se kontrola dimnjaka, dimovodnih objekata, uređaja za loženje te spriječavanje opasnih poslijedica koje mogu nastupiti prilikom korištenja neispravnih ili neodržavanih uređaja za loženje. U domenu dimnjačarskog posla spada i atestiranje novih objekata te reatestacija postojećeg stanja dimnjaka i izdavanje dokumentacije o njegovoj ispravnosti.