:::: MENU ::::

Tema: Ventilacijski sistemi

VMP

Prozračivanje sa ventilacijskim montažnim pojedinačnim kanalima – VMP

Sistemom prozračivanja pojedinačnim kanalima dolaze najviše do izražaja sve prednosti ventilacija na osnovu tehničkog uzgona. Velika učinkovitost ovog sistema u potpunosti nadomiješta to što ovaj sistem, u odnosu na sistem sa sabirnim kanalima, zahtijeva veću tlocrtnu površinu. Svaka prostorija koja se prozračuje ovim sistemom, spojena je na svoj ventilacijski kanal koji ima svijetli otvor površine 150 m2.

VMS

Prozračivanje sa ventilacijskim montažnim sabirnim kanalima – VMS

Kako je danas u izgradnji stambenih objekata svaki centimetar površine vrlo bitan faktor, to u slučaju kada za smještaj pojedinačnih ventilacijskih kanala nema dovoljno tlocrtne površine, primjenjujemo sistem provjetravanja sa sabirnim kanalima. Ovaj problem sa veličinom prostora sa smještaj ventilacijskih kanala, ima za posljedicu i manju učinkovitost tj. smanjeno prozračivanje.

Ovo je vidljivo iz podataka da je kod sistema ventilacije pojedinačnim kanalima za svaku prostoriju koje se prozračuje, za istu predviđen ventilacijski kanal svijetlog presjeka od 150 cm 2, dok je kod sistema ventilacija sa sabirnim kanalima za istu svrhu predviđen ventilacijski kanal svijetlog otvora površina od cca 50 cm 2, što je u odnosu na sistem sa pojedinačnim kanalima osjetno manje.

O ventilacijama

Ventilacija – općenitoventilacija

Tehnološkim napretkom u proizvodnji građevinske stolarije postignuto je da suvremeni prozori i vrata imaju odlično brtvljenje što znači da je kroz njih onemogućen dodatni prolaz zraka, da više nema tzv. “propuha”. S ovim se sada javlja pitanje prozračivanja prostora, tj. potrebne izmjene zraka. Zadovoljavajuće prozračivanje, moguće je odgovarajućim sistemima ventilacija, koji su neophodno potrebni i kod prostorija koje nemaju mogućnost direktnog prozračivanja kroz prozor kao što su kupaonice, WC-i, kuhinjske niše, kotlovnice i druge.

Ovaj problem rješava se ventilacijskim kanalima koji se grade iz tvornički izrađenih betonskih montažnih elemenata, različitih tipova i dimenzija.

Ventilacije na termički uzgon

ventilacije1

Princip rada ventilacija na termički uzgon je razlika u temperaturi zraka prostorije koju prozračujemo i temperature zraka okoline. Što je temperaturna razlika veća to je termički uzgon jači i samo prozračivanje je bolje. Dok je termički uzgon zadovoljavajući dolaze do izražaja sve prednosti ventilacija na termički uzgon, a to su jednostavnost u izvedbi, bešumnost kod upotrebe te ekonomičnost.

Najčešća primjena ovog sistema prozračivanja je prozračivanje sanitarnih ili ostalih prostorija bez prozora i to u stambenim objektima do 12 katova. Kod nepovoljnih uvjeta prozračivanja, kao što su npr. stanovi bez poprečnog prozračivanja, kao i kod objekata viših od 12 katova, potrebno je upotrijebiti sistem ventilacija sa prisilnim uzgonom tj. sa odgovarajućim ventilatorima.