:::: MENU ::::

Tema: Sistemi dimnjaka

TMI

Troslojni montažni izolirani dimnjak

Općenito

Tehnološki razvoj u proizvodnji peći i kotlova zahtijeva od proizvođača dimnjaka da ide u korak s tim razvojem te da neprestano razvija nove i bolje vrste dimnjaka.

Kod modernih ložišnih naprava s visokim stupnjem iskorištenja toplinske energije, temperature izlaznih dimnih plinova sve su niže pa tako na izlazu iz takvih nisko temperaturnih ložišnih naprava imamo temperaturu izlaznih dimnih plinova od 40° što za neminovnu posljedicu ima pojavu kondenzata.

Kako su i dalje u upotrebu ložišne neprave koje imaju visoku temperaturu sagorijevanja pa samim time i visoke temperature izlaznih dimnih plinova, napominjemo da i jedne i druge vrste ložišnih naprava koriste kao gorivo: drvo, ugljen, plin ili ulje za loženje pa smo tako dobili jedan široki spektar zahtijeva kojima treba udovoljiti jedan dobar dimnjak. Da odgovara za različite vrste goriva, različite temperature izlaznih dimnih plinova, da ima dobro i kvalitetno sagorijevanje, da je plinotijesan, kiselootporan te neosjetljiv na vlagu. Svim tim zahtjevima udovoljava naš dimnjak sistema TMI

TMI je troslojni montažni izolirani dimnjak čiji su sastavni elemenati tvornički proizvedeni od kvalitetnih upotrebljenih materijala, koji tehnološki i konstruktivno omogućavaju besprijekorno funkcioniranje dimnjaka.

TMI vanjski betonski plašt

Konstruiran je tako da osim glavnog otvora za prolaz šamotne dimnjačke cijevi, u sva četiri kuta ima kombinaciju polukružnih otvora za prozračivanje toplinske izolacije.

TMI unutrašnja šamotna cijev

Da bi udovoljila zahtjevima, kao što su plinotjesnost, visoka tlačna tvrdoća, vatrootpornost, koselo-otpornost, proizvedena je od kvalitetnih materijala, odgovarajućim tehnološkim postupkom. Mala debljina stijenke omogućava brzo zarijavanje na radnu temperaturu te se tako dobiva dobar i pravilan rad samog dimnjaka.

TMI toplinska izolacija

Sastoji se od kvalitetnih izolacionih ploča, koje su nažlijebljene zbog lakšeg postavljanja tj. ovijanja oko šamotnih cijevi. Njihova funkcija je da daju optimalnu toplinsku izolaciju šamotnih cijevi dimnjaka te omogućavaju dilatiranje samog dimnjaka.

TMI kutni ventilacioni kanali

Da bi toplinska izolacija šamotnih cijevi bila funkcionalna, potrebno je da izolacioni toplinski elementi iste budu suhi. Kako bi se ovo postiglo potrebno je iste neprestano prozračivati, a to smo kod TMI dimnjaka riješili tako da smo u svakom kutu TMI vanjskog plašta ugradili poseban sistem polukružnih otvora koji omogućavaju da zrak koji ulazi na dnu dimnjaka tj. kroz otvor u betonskom plaštu ktoz ventilacionu rešetku prozračivanjem izolacionih ploča istima oduzima vlagu te je odvodi u atmosferu kroz posebnu uobličenu dilatacionu rozetu na vrhu dimnjaka.

Minimalna visina dimnjaka nad krovom

Određivanje visine dimnjaka uvjetovano je visinom objekta, položajem samog dimnjaka na objektu, visinom okolnih objekata te konfiguracijom terena na kojem se objekt nalazi. Korisna visina dimnjaka je visinska razlika između zadnjeg priključka i vrha dimnjaka.

Svijetli otvor dimnjaka

Bitan utjecaj na odabir odgovarajućeg svijetlog otvora dimnjaka ima vrsta goriva te o tome treba pravodobno voditi računa.

Samo pravilno odabran svijetli otvor dimnjaka osigurava najbolje djelovanje priključne ložišne naprave. Preveliki svijetli otvor dimnjaka uzrokuje prekomjerno hlađenje dimnih plinova što ima za posljedicu stvaranje kondenzata koji štetno djeluje na cijev dimnjaka, dok premaleni svijetli otvor dimnjaka prouzrokuje smetnje u odvođenju dimnih plinova te uzrokuje smetnje u pravilnom radu same ložišne naprave.

Minimalna visina dimnjaka nad krovom

Određivanje visine dimnjaka uvjetovano je visinom objekta, položajem samog dimnjaka na objektu, visinom okolnih objekata te konfiguracijom terena na kojem se objekt nalazi. Korisna visina dimnjaka je visinska razlika između zadnjeg priključka i vrha dimnjaka.

TMD klasik

Tehničke karakteristike
Okrugli presjeci, unutrašnja šamotna cijev i višeslojna konstrukcija osnovne su karakteristike sistema:

  • okrugli presjek omogućava najpovoljniji protok dimnih plinova uz minimalan presjek ondosno minimalnu površinu, kao i najlakše čišćenje
  • unutrašnja šamotna cijev je vatrostalna, kiselootporna, ne propušta plinove, otporna je na temperaturne promjene i ima veliku tvrdoću
  • višeslojna konstrukcija omogućava:
    • dilatiranje u svim smjerovima
    • toplinsku izolaciju
    • dugotrajnost i jednostavnu montažu

TMD dimnjak je primjenjiv za sve vrste goriva (kruta, tekuća i plinovita), isto tako za različite vrste i kapacitete peći i kotlova, kao i za otvorena ložišta.

Minimalna visina dimnjaka nad krovom

Određivanje visine dimnjaka uvjetovano je visinom objekta, položajem samog dimnjaka na objektu, visinom okolnih objekata te konfiguracijom terena na kojem se objekt nalazi. Korisna visina dimnjaka je visinska razlika između zadnjeg priključka i vrha dimnjaka.

PROTECT

Poskupljenjem energenata (plina) i potrebom za što većom iskoristivošću te očuvanjem okoliša razvijeni su kondenzacijski uređaji koji imaju veliku iskoristivost energije (preko 100%). Da bi takvi uređaji mogli pravilno funkcionirati potreban je i kvalitetan sistem dimnjaka koji može bez oštećenja dugoročno izdržati rad u mokrim uvijetima uz prisutnost štetnih tvari.

Sistem dimnjaka PROTECT nastao je kao nastavak našeg sistema OKTO. Ugradnjom nove cijevi otporne na vlagu i štetne tvari osiguran je trajan i siguran rad dimnjaka, njegova dužina omogućuje kvalitetnije i brže spajanje. U sistem dimnjaka PROTECT ugrađuju se cijevi od visokokvalitetne tehničke keramike koja zadovoljava rad u svim uvijetima loženja, a proizvedene su prema normi EN 1457:2003 Ovo su jedne od najbolje proizvedenih keramičkih cijevi u Europi. Duljina cijevi je 66 cm I 100 cm što omogućava bržu I lakšu montažu. Tanka stjenka keramičke cijevi proizvedena od visokokvalitetnih materijala ujedno omogućava da se zrak koji ulazi između nje i plašta zagrijava prije dolaska do uređaja, što također doprinosi uštedi energije. Mada i sami uređaji imaju predviđen odvod kondenzata potrebno je i iz dimnjaka odvoditi kondenzat koji se skuplja u kondenzacijsku posudu.
To možemo izvesti direktno preko sifona u kanalizaciju ili dodatno ugraditi i neutralizator štetnih tvari.
Sistem dimnjaka PROTECT namijenjen je za priključivanje kondenzacijskih uređaja, a odlikuje se mogučnošću priključivanja do 10 uređaja po vertikali, potpunom otpornošću na vlagu te uštedom energije uslijed boljeg zagrijavanja ulaznog zraka.

Minimalna visina dimnjaka nad krovom
Određivanje visine dimnjaka uvjetovano je visinom objekta, položajem samog dimnjaka na objektu, visinom okolnih objekata te konfiguracijom terena na kojem se objekt nalazi. Korisna visina dimnjaka je visinska razlika između zadnjeg priključka i vrha dimnjaka.

 

OKTO

Troslojni montažni plinski dimnjak za turbo aparate

Napredak i razvoj ložišne tehnike uvjetovao je i razvoj posebnog plinskog dinmnjaka, koji pokriva područje plinskih turbo aparata (sa zatvorenom plinskom komorom) koje se zbog svoje ekonomičnosti i sigurnost sve više primjenjuje.

Dimnjak OKTO je zapravo modificirani ranije poznatog dimnjaka TMP (sistem LAF odnosno LAS), s tom razlikom da se za dovod zraka ne koristi posebni zračni kanal, već za tu namjenu služi zračni prostor između vanjskog plašta i dimnjačke cijevi.

Taj način riješenja omogućava smještaj plinskog aparata u bilo kojem prostoru, neovisno o veličini ili vrsti prostora, a potreban zrak za sagorijevanje do aparata se dovodi tim posebnim kanalom. Tim tehničkim riješenjem omogućeno je priključivanje plinskih turbo aparata sa sve četiri strane dimnjaka.

Osim toga, dimnjak OKTO je pogodan za odvod plinova iz više plinskih trošila, ovaj sistem omogućava priključenje do deset aparata na istu vertikalu.

Da bi se dobilo optimalno iskorištenje energije uz minimalne troškove grijanja treba primjeniti etažno plinsko grijanje, koje omogućava svakoj stambenoj ili poslovnoj jedinici samostalno grijaće tijelo (plinski turbo aparat) koje može u svako doba dati najbolji učinak za potrebnom toplinom ili toplom vodom.

Minimalna visina dimnjaka nad krovom

Određivanje visine dimnjaka uvjetovano je visinom objekta, položajem samog dimnjaka na objektu, visinom okolnih objekata te konfiguracijom terena na kojem se objekt nalazi. Korisna visina dimnjaka je visinska razlika između zadnjeg priključka i vrha dimnjaka.