:::: MENU ::::

Tema: Dimnjaci

Sigurnost i kvaliteta

Naš moto je “sigurnost doma i toplina življenja”,a desetljeća iskustva u proizvodnji i kontinuirani napredak u utrci s potrebama modernog tržišta, kako domaćeg tako i regionalnog uvjetuju tome da PGM kao jedini Hrvatski proizvođač ponosno stoji iza kvalitete svog proizvodnog programa te za isti garantira garancijom od 30 godina. U praksi  nažalost često je zanemarena činjenica da je dimnjak vrlo bitan sigurnosni faktor u Vašem objektu koji kad “zagusti” nije tako jednostavno promijeniti ili sanirati, tako da u svakodnevnici često nailazimo na probleme izazvane kvazi-solucijama, kupnjom sumljivih neatestiranih dimnjaka kućne radinosti, ili uvoza is istočnih zemalja. U konačnici financijske štete uvjetovane takvim neinformiranostima su velike, a sigurnosni rizik je ogroman. Stoga valja razmišljati unaprijed i informirati se o pravom proizvodu koji će zadovoljiti Vaše konkretne potrebe. PGMov proizvodni asortiman dimnjaka obilježen je mnogim domaćim priznanjima kao što su nosioc znaka Hrvatske kvalitete Hrvatske Gospodarske Komore i izjave o sukladnosti utemeljene na vlastitoj tvorničkoj kontroli verificiranoj od strane Instituta Građevinarstva Hrvatske. Naša vlastita kontrola kvalitete proizvodnje prepoznata je i kod naših inozemnih partnera te smo kao takvi međunarodno priznati proizvođač građevnog materijala certificiran svim potrebnim atestima i dozvolama za izvoz naših dobara na strogo kontrolirano tržište Europske Unije, odnosno nosioci CE znaka. Drugim riječima neovisno o energentu, Vašem izvoru topline PGM ima dimovodnu soluciju za Vas.

Certifikat

Certifikat

Dimnjačarska struka

Budući da naše poslovanje spada u istu domenu kao i dimnjačarstvo, mi u PGMu trudimo se kroz kontakt s dimnjačarskim službama biti na usluzi krajnjim korisnicima i graditeljima u pronalaženju dimnjačkih i dimnjačarskih solucija bilo da je rič o novim objetima ili pak sanacijama egzistirajućih dimnjaka.

Dimnjačarska služba spada u komunalne djelatnosti jedinica lokalnih uprava stoga je poput ostalih komunalnih poslova regulirana na lokalnoupravnom nivou putem koncesija ili drugih ugovornih oblika s lokalnim poduzečima koja imaju registriranu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova. Pod dimnjačarskim poslovima smatra se kontrola dimnjaka, dimovodnih objekata, uređaja za loženje te spriječavanje opasnih poslijedica koje mogu nastupiti prilikom korištenja neispravnih ili neodržavanih uređaja za loženje. U domenu dimnjačarskog posla spada i atestiranje novih objekata te reatestacija postojećeg stanja dimnjaka i izdavanje dokumentacije o njegovoj ispravnosti.

Dimnjaci budućnosti

Uvjetovano potrebama moderne svakodnevnice danas se potrebe tržišta mijenjaju brže no ikada prije, tu izuzetak nije ni graditeljstvo. Promijene načina života, energenata te ekološka osviješćenost ljudi uvjetuju tome da da se graditeljstvo uz općeniti način življenja okreću ka energetskoj učinkovitosti, a štednja ograničenih resursa postala je logotipom svijeta dvadest i prvog stoljeća. Dimnjački sistemi su se uvelike promijenili u poslijednja dva desetljeća, posebice u smijeru izoliravanja klasičnih vrsta dimnjaka te prilagodbe dimnjačkih strategija novim generacijama plinskih bojlera. PGM entuzijastićno prati tehnološka razvijanja u graditeljstvu te svojim partnerima nudi up-to-date solucije, a naša je misija tako nastaviti i u budučnosti te Vam nastaviti pružati visokokvalitetne tehnološke solucije za Vaše objekte.

ABC dimnjaka

Dimnjaci su konstrukcije na građevinama namijenjene za ispuštanje dima, plina ili para iz peći u atmosferu. Većina ih je izgrađena okomito, zbog što lakšeg i jednostavnijeg otpremanja plinova. Oni su otpremljeni od trošila zahvaljujući tkzv. efektu dimnjaka ili drugim riječima potisku, uzgonu toplog zraka naviše u atmosferu u odnosu na hladniji iz njegova okruženja (vanjske strane dimnjaka). Do uzgona toplog dima iz dimnjaka dolazi stoga što postoji temperaturom uvjetovana razlika u gustoći i tlaku zraka te topliji lakši zrak biva tlačen u atmosferu.

Moderni dimnjak sastoji se od dimovodne cijevi, betonske ovojnice tj. plašta, priključaka za trošila, otvora za češćenje, kondenzacione posude namjenjene za prikupljanje eventualnih kondenzata, te vrha dimnjaka tkzv. kape. Zbog bolje učinkovitosti dimnjaka i smanjenja rizika od kondenzacije dimovodne cijevi se izoliraju tervol pločama, a cijeli se sistem ukoliko se trup dimnjaka proteže izvan zgrade preporučuje dodatno ožbukati. Ovisno o vrsti primjene, uprabi i snazi priključaka u dimnjake se implementiraju cijevi različitih profila, a PGM u svojoj ponudi nudi sisteme slijedećih promjera: 140, 160, 180, 200, 220, 250 i 300 mm. Namjenski dimnjake PGMovog proizvodnog programa kategorizirati u četiri sistema:

1. Dimnjaci za kruta goriva (TMD-klasik)

2. Univerzalni dimnjaci ( TMI Excellent model)

- namijenjeni za za sve vrste goriva: kruta, tekuća i plin

3. Plinski dimnjaci namjenjeni za C klasu bojlera tkzv. turbo aparate. (OKTO model)

- dizajnirani za plinske bojlere koji za sagorijevanje ne koriste zrak iz prostorije već ga “vuku” kroz prostor između dimovodne cijevi i plašta iz atmosfere.

4. Plinski dimnjaci namijenjeni za kondenzacione aparate (Protect model)

- novija generacija turbo aparata vrlo je energetski učinkovita što uvijetuje niskim izlaznim temperaturama plinova što se brzo hlade do stupnja gdje se pretvaraju iz plinovitog u tekuće agregatno stanje. U kondenzacione sisteme PGM implementira cijevi od tkzv. tehničke keramike koje su dizajnirane da dugoročno funkcioniraju u mokrim uvijetima. Takav dimnjak potrebno je spojiti na odvod radi kontinuiranog kondenzata.