:::: MENU ::::
Dimnjaci

ABC dimnjaka

Dimnjaci su konstrukcije na građevinama namijenjene za ispuštanje dima, plina ili para iz peći u atmosferu. Većina ih je izgrađena okomito, zbog što lakšeg i jednostavnijeg otpremanja plinova. Oni su otpremljeni od trošila zahvaljujući tkzv. efektu dimnjaka ili drugim riječima potisku, uzgonu toplog zraka naviše u atmosferu u odnosu na hladniji iz njegova okruženja (vanjske strane dimnjaka). Do uzgona toplog dima iz dimnjaka dolazi stoga što postoji temperaturom uvjetovana razlika u gustoći i tlaku zraka te topliji lakši zrak biva tlačen u atmosferu.

Moderni dimnjak sastoji se od dimovodne cijevi, betonske ovojnice tj. plašta, priključaka za trošila, otvora za češćenje, kondenzacione posude namjenjene za prikupljanje eventualnih kondenzata, te vrha dimnjaka tkzv. kape. Zbog bolje učinkovitosti dimnjaka i smanjenja rizika od kondenzacije dimovodne cijevi se izoliraju tervol pločama, a cijeli se sistem ukoliko se trup dimnjaka proteže izvan zgrade preporučuje dodatno ožbukati. Ovisno o vrsti primjene, uprabi i snazi priključaka u dimnjake se implementiraju cijevi različitih profila, a PGM u svojoj ponudi nudi sisteme slijedećih promjera: 140, 160, 180, 200, 220, 250 i 300 mm. Namjenski dimnjake PGMovog proizvodnog programa kategorizirati u četiri sistema:

1. Dimnjaci za kruta goriva (TMD-klasik)

2. Univerzalni dimnjaci ( TMI Excellent model)

- namijenjeni za za sve vrste goriva: kruta, tekuća i plin

3. Plinski dimnjaci namjenjeni za C klasu bojlera tkzv. turbo aparate. (OKTO model)

- dizajnirani za plinske bojlere koji za sagorijevanje ne koriste zrak iz prostorije već ga “vuku” kroz prostor između dimovodne cijevi i plašta iz atmosfere.

4. Plinski dimnjaci namijenjeni za kondenzacione aparate (Protect model)

- novija generacija turbo aparata vrlo je energetski učinkovita što uvijetuje niskim izlaznim temperaturama plinova što se brzo hlade do stupnja gdje se pretvaraju iz plinovitog u tekuće agregatno stanje. U kondenzacione sisteme PGM implementira cijevi od tkzv. tehničke keramike koje su dizajnirane da dugoročno funkcioniraju u mokrim uvijetima. Takav dimnjak potrebno je spojiti na odvod radi kontinuiranog kondenzata.